Vui vẻ trò chơi trực tuyến điểm quen thuộc với những năm 80, khi cha mẹ của bạn sử dụng để chơi trong giờ ra chơi, xếp hạng điểm để bao vây kẻ thù trên bảng máy tính xách tay trong hộp.

Các trò chơi là một nhánh của trò chơi sau đó phổ biến "Go".